19 april 2016: Workshop moreel beraad voor vrijwilligers - Opdrachtgever VAG

 

Februari/maart 2016: Scholing van bezoekvrijwilliger over pastoraat bij ingrijpende gebeurtenissen - Opdrachtgever: PKN Damsterboord, Groningen

 

28 januari 2016: Verzorg een scholingsbijeenkomst voor vrijwilligers over palliatieve zorg en ouderen - Opdrachtgever: Platform Levensvragen en ouderen, Hoogezand

 

17 november 2015: Workshop moreel beraad voor vrijwilligers- Opdrachtgever VAG

 

24 april 2014: Workshop moreel beraad | Opdrachtgever: Het LSR, Utrecht | Opdracht: geef een workshop over moreel beraad voor cliëntvertrouwenspersonen.

 

18 februari 2014: Moreel beraad | Opdrachtgeven: Talma State in Heeg

  

Oktober 2013: Nascholing over Moreel Beraad | Opdrachtgever: Zorggroep Tellens, Bolsward | Opdracht: (Afdelings)hoofden scholen over ethiek, zorgethiek en het zelfstandig houden van moreel beraad. Dit is in samenwerking met Ger Palmboom van www.nietsiszwartwit.nl

 

September/oktober 2013: VAG scholing voor vrijwilligers, module 3.1 Contact van mens tot mens | Opdrachtgever: VAG, Vrijwilligers Academie Groningen | Opdracht: het scholen van vrijwilligers in de ouderenzorg op het gebied van verlieservaringen in de ouderdom, het ondersteunend ingaan op verlieservaringen, gesprekstechnieken en gespreksvaardigheden. Meer info: www.vrijwilligersacademiegroningen.nl

 

16 mei 2013: Masterclass Moreel beraad | Opdrachtgever: Hanze Hogeschool Groningen | Opdracht: verzorg een masterclass Moreel Beraad, dilemma methode voor de docenten vakgroep morele dilemma's aan de opleiding voor maatschappelijk werk.

 

Januari 2013 - juni 2013: Scholing Levenspijn & Levesvragen | Opdrachtgever: Zorggroep Tellens | Opdracht: verzorg scholing van twee bijeenkomsten voor 5 groepen zorgmedewerkers over levenspijn en levesvragen bij ouderen. Hoe herken je levenvragen en hoe kun je ondersteuning bieden.

 

December 2012 - januari 2013: VAG scholing voor vrijwilligers, module 3.1 Contact van mens tot mens | Opdrachtgever: VAG, Vrijwilligers Academie Groningen | Opdracht: het scholen van vrijwilligers in de ouderenzorg op het gebied van verlieservaringen in de ouderdom, het ondersteunend ingaan op verlieservaringen, gesprekstechnieken en gespreksvaardigheden. Meer info: www.vrijwilligersacademiegroningen.nl

 

29 november 2012: Inleiding Dilemma's in kaart + geven masterclass | Opdrachtgever: Ethische Commissie ZuidOostZorg | Opdracht: verzorg een inleiding over moreel beraad, methode Dilemma's in Kaart van Reliëf, implementatie en voorwaarden. Leiden van een masterclass Moreel beraad.

 

Oktober/november/december 2012: Scholing ouderen en levensvragen voor vrijwilligers | Opdrachtgever: Centrum voor ouderen en levensvragen in oprichting, Hoogezand | Opdracht: geef een scholing om vrijwilligers te ondersteunen in het bezoekwerk aan ouderen rondom levenvragen. Aansluitend aan de scholing een hieruit twee zelfsturende intervisiegroep opzetten. www.luisterendoor-hs.nl

 

Oktober 2012 - januari 2013: Scholing over Moreel Beraad | Opdrachtgever: Zorggroep Tellens, Bolsward | Opdracht: (Afdelings)hoofden scholen over ethiek, zorgethiek en het zelfstandig houden van moreel beraad. Dit is in samenwerking met Ger Palmboom van www.nietsiszwartwit.nl

 

Mei 2012: Thema avond over grenzen | Opdrachtgever: Ethische commmissie zorgcentrum Berkumstede, Zwolle | Opdracht: Organiseer een thema avond voor medewerkers en vrijwilligers over het thema grenzen.

 

Maart 2012: Thema avond over Spiritualiteit & Ouderen | Opdrachtgever: Wijkgemeente Damkerk, Hoogezand | Opdracht: Organiseer een thema avond voor bezoekmedewerkers en ouderlingen over het thema spiritualiteit en ouderen.

 

2011: VAG scholing voor vrijwilligers, module 3.1 Contact van mens tot mens | Opdrachtgever: VAG, Vrijwilligers Academie Groningen | Opdracht: het scholen van vrijwilligers in de ouderenzorg op het gebied van verlieservaringen in de ouderdom, het ondersteunend ingaan op verlieservaringen, gesprekstechnieken en gespreksvaardigheden. Meer info: www.vrijwilligersacademiegroningen.nl

 

14 april 2011: Train de trainer bijeenkomst over levensvragen en zingeving, Hoorn | Opdrachtgever: Centrum voor levensvragen, West Friesland | Opdracht: Organiseer een train de trainer bijeenkomst voor vrijwilligers, (eerst verantwoordelijke) verzorgenden, verpleegkundigen, teamleiders, geestelijk verzorgers en anderen die vanuit hun functie een rol willen vervullen het bespreekbaar maken van levensthema’s als zinverlies, sterven en onmacht.

 

 

12 oktober 2011: Thema avond over Aandacht en levensvragen, Zwolle | Opdrachtgever: Ethische commissie van zorgcentrum Berkumstede in Zwolle. | Opdracht: verzorg een interactieve thema avond over levensvragen en aandacht voor vrijwilligers en zorgverleners. Zie ook email Esther Pierik

 

4 november 2011: Train de trainer bijeenkomst in Haren | Opdrachtgever: eigen initiatief in samenwerking met Marcelle Mulder | Opdracht: organiseer en leid een train de trainer bijeenkomst aan de hand van de publicatie ‘Met ouderen in gesprek over levensvragen, tien lesbrieven over levensvragen en zingeving voor zorgverleners in de ouderenzorg’.

 

14 november 2011: twee jaarlijkse symposium van de VGVZ sector V&V | Opdrachtgever: Werkgroep | Opdracht: geef twee workshops voor geestelijk verzorgers over het geven van scholingen aan zorgmedewerkers. Een praktijkoefening.

 

25 november 2011: CNV symposium ‘Denkende doeners maken het verschil’ | Opdrachtgever: CNV Publieke zaken | Opdracht: Geef 2 workshops over het thema ‘Afhankelijkheid’ op het symposium ‘Denkende doeners maken het verschil’. De doelgroep is studenten van zorgopleidingen en werkers in de zorg van niveau 2 t/m 5.

 

Archief scholingsprojecten 2010